Văn bản số 61/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư số 257/2016/TT-BTC và Thông tư số 111/2017/TT-BTC


Bộ Tài chính vừa ban hành Văn bản số 61/VBHN-BTC ngày 6/12/2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các quy định sau hết hiệu lực thi hành: Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 54/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Văn bản số 61/VBHN-BTC.