HSBC: Việt Nam đang có tiềm lực để cạnh tranh ngoại hối

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Tiền đồng sẽ ổn định nhờ dòng vốn FDI ổn định và tài khoản thương mại thặng dư 2 triệu USD tính từ đầu năm đến nay.

HSBC: Việt Nam đang có tiềm lực để cạnh tranh ngoại hối
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Đó là nhận định của Ngân hàng HSBC trong bản báo cáo cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam được phát đi chiều 2/12/2014.

HSBC cho rằng do đặc tính tăng theo mùa vụ của nhu cầu, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có sự lựa chọn hoặc cho phép thị trường điều chỉnh tỉ giá hoặc bơm thanh khoản để giữ tỉ giá trong biên độ.

Gần đây, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho rằng tỉ giá tham chiếu sẽ không thay đổi đến cuối năm.

Ngoài các thời điểm căng thẳng theo chu kỳ, HBSC dự báo nhiều khả năng tiền đồng sẽ ổn định nhờ các dòng vốn FDI ổn định đổ vào Việt Nam và tài khoản thương mại đạt thặng dư 2 triệu USD tính từ đầu năm đến nay. 

Đặc biệt, xét về khía cạnh ngoại hối, theo HSBC, Việt Nam đang có tiềm lực cạnh tranh. Tỷ giá thương mại (TOT), một ước lượng về số lượng của các loại hàng hoá mà một nền kinh tế có thể mua trên mỗi đơn vị hàng hoá xuất khẩu, đã cải thiện trong những năm gần đây.

"Quả thật, tỷ giá thực hiệu dụng (REER), một ước lượng về giá trị trung bình có trọng số của tiền đồng theo một chỉ số hoặc một rổ các ngoại tệ lớn được điều chỉnh theo ảnh hưởng của lạm phát, đã thuận lợi trong những năm gần đây dù tỷ giá ngoại tệ danh nghĩa hiệu dụng (NEER) ổn định, nhưng xét về mức độ thì vẫn thấp hơn vị trí đã đạt được vào giữa những năm 1990", bản báo cáo nêu.