Tìm cách giữ ổn định lãi vay

Tìm cách giữ ổn định lãi vay

Mặt bằng lãi suất cho vay trên thị trường sẽ biến động ra sao và ngành ngân hàng sẽ dùng biện pháp nào để giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay cũng như có thể giảm lãi suất ở một số lĩnh vực ưu tiên là vấn đề đang được thị trường đặc biệt chú ý.
 Kỳ vọng lãi suất vay giảm

Kỳ vọng lãi suất vay giảm

Về diễn biến lãi suất trong năm 2020, xu hướng lạm phát thấp, tỉ giá tiếp tục ổn định và Ngân hàng Nhà nước có thêm công cụ kiểm soát dòng tiền... là các yếu tố có thể kéo giảm lãi suất cho vay.