Hướng dẫn ghi nhãn hàng nhập khẩu

Hồng Nhung

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5825/TCHQ-GSQL hướng dẫn doanh nghiệp về việc ghi nhãn hàng hóa (bao gồm cả tên nước xuất xứ hàng hóa) của hàng hóa nhập khẩu.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP năm 2006 về nhãn hàng hóa và hướng dẫn tại Thông tư 09/2007/TT-BKHCN năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Khi làm thủ tục nhập khẩu, cơ quan Hải quan kiểm tra phát hiện nhãn hàng hóa không đáp ứng quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Đối với trường hợp việc hàng hóa nhập khẩu vi phạm quy định về nhãn tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP không phải là lý do để từ chối cho được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi, đặc biệt khi người khai hải quan nộp C/O ưu đãi (trừ trường hợp vi phạm nghiêm trọng buộc tái xuất, hủy, tịch thu hàng hóa). Do vậy, nếu không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ thì sẽ chấp nhận cho lô hàng nhập khẩu hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định.