Hướng dẫn giám sát hàng hóa xuất khẩu tại cảng Hải Phòng

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng chỉ cho phép hàng hóa xuất khẩu đã thông quan được tập kết tại khu vực kho, bãi ngoài khu vực cửa khẩu có giám sát hải quan trước khi đưa hàng vào cảng xếp lên tàu xuất khẩu.

Hướng dẫn giám sát hàng hóa xuất khẩu tại cảng Hải Phòng
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Hải Phòng kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Nguồn: baohaiquan.vn

Tổng cục Hải quan giao cho Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ lưu lượng hàng hóa XK tập kết tại kho, bãi ngoài cảng để bố trí công chức hải quan giám sát tại các kho, bãi này; đồng thời căn cứ quy định hiện hành về giám sát hải quan để quy định cụ thể nhiệm vụ giám sát, bàn giao công tác giám sát giữa hải quan giám sát kho, bãi ngoài cảng với hải quan giám sát trong khu vực cảng.

Nếu tại kho, bãi ngoài khu vực cảng đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được nối mạng thì việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát do công chức hải quan giám sát kho, bãi ngoài cảng thực hiện. Nếu tại kho, bãi ngoài khu vực cảng chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được nối mạng thì việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát do công chức văn phòng Đội Giám sát thuộc Chi cục Hải quan thực hiện sau khi hàng hóa XK được tập kết tại các kho, bãi ngoài khu vực cảng.

Theo Tổng cục Hải quan, các kho, bãi ngoài cảng tập kết hàng XK chưa bố trí giám sát hải quan hải quan, Hải quan Hải Phòng sẽ hướng dẫn DN kinh doanh kho, bãi ngoài khu vực cảng hoàn thiện hồ sơ để được công nhận địa điểm tập kết hàng XK theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Các chỉ đạo trên của Tổng cục Hải quan nhằm đảm bảo công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa XK đã thông quan, tập kết tại các kho, bãi ngoài khu vực cửa khẩu cảng biển trước khi đưa vào cảng xếp lên tàu XK.

Hiện nay, tại Hải Phòng có 12 địa điểm tập trung ngoài khu vực cảng có Quyết định của Tổng cục Hải quan và có bố trí giám sát hải quan gồm: Kho, bãi Tasa Minh Thành; kho, bãi Trung tâm Logistic Xanh; kho, bãi SITC Đình Vũ; kho Tasa; Kho Northfreght; kho Vietfracht; kho Nam Phát; kho Sao Đỏ; bãi Inlaco; kho, bãi Vinabridge; kho, bãi Vijaco; kho, bãi Gemadept Đông Hải.

Và 2 kho, bãi tập kết hàng XK ngoài khu vực cảng không bố trí giám sát hải quan gồm: Bãi Chùa Vẽ 3; Bãi Vimadeco.