Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra trên thị trường chứng khoán

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra trên thị trường chứng khoán

Trong 6 tháng đầu năm 2023, với nỗ lực quản lý, điều hành thị trường nói chung và hoạt động thanh tra, kiểm tra nói riêng của cơ quan quản lý, thị trường chứng khoán (TTCK) vận hành ổn định, niềm tin và tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Trong thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, qua đó giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững, công khai và minh bạch.
Xanh hoá vùng kho, bảo quản an toàn hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia

Xanh hoá vùng kho, bảo quản an toàn hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia

Xanh hóa vùng kho, bảo quản an toàn hàng hóa dự trữ quốc gia (DTQG) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc chú trọng triển khai trong toàn đơn vị. Để làm tốt nhiệm vụ này, ngay từ đầu năm 2023, Cục đã xây dựng kế hoạch bảo quản gắn với kiểm tra, giám sát chất lượng hàng DTQG để kịp thời xử lý diễn biến chất lượng vật tư, lương thực DTQG đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong các chức năng lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã thực hiện nghiêm túc công tác này, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng. Nhờ đó đã phát huy ưu điểm, khắc phục được một số hạn chế, nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.
Thúc đẩy thị trường vốn phát triển ổn định, an toàn, bền vững năm 2023

Thúc đẩy thị trường vốn phát triển ổn định, an toàn, bền vững năm 2023

Trong năm 2023, dự báo nền kinh tế trong nước và toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Do đó, việc phát triển thị trường vốn cần được triển khai đồng bộ với các nhóm giải pháp từ hoàn thiện khung khổ pháp lý, phát triển toàn diện các cấu phần thị trường, đa dạng sản phẩm... đến tăng cường quản lý giám sát, thanh tra đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả.
Việt Nam không còn nằm trong Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ

Việt Nam không còn nằm trong Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ

Ngày 10/11/2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ” (sau đây gọi tắt là Báo cáo), trong đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.
Xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi găm hàng, trục lợi

Xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi găm hàng, trục lợi

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP.Hà Nội vừa có Văn bản số 999/CQTT-KT-PHLN gửi Công an Thành phố, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Thành phố, Ban Chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã để chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Phát huy vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát trong hoạt động dự trữ quốc gia

Phát huy vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát trong hoạt động dự trữ quốc gia

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từng bước được Tổng cục Dự trữ Nhà nước tăng cường và hoàn thiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của thanh tra, kiểm tra, giám sát trong hoạt động dự trữ quốc gia, thời gian tới, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.