Thông tư số 90/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách


Ngày 13/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 90/2021/TT-BTC.