Hướng dẫn sử dụng tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn kê khai trên mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

Hướng dẫn sử dụng tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

Theo đó, để thống nhất thực hiện khi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập hoặc từ nội địa đến kho ngoại quan và ngược lại hoặc từ kho ngoại quan này đến kho ngoại quan khác, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan kê khai đầy đủ tiêu chí số 20 và 32 (đăng ký chuyển cửa khẩu) trên mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và không yêu cầu người khai hải quan phải nộp Đơn xin chuyển cửa khẩu.

Mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan được ban hành kèm theo Thông tư số 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính.