Hướng dẫn việc sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cục Quản lý Công sản - Bộ tài chính

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn Thông tấn xã Việt Nam về việc sử dụng số tiền thu được từ việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 8 Lê Văn Miến, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn việc sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Theo đó, căn cứ quy định tại Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 và Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, việc Thông tấn xã Việt Nam đề nghị sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thông tin Thông tấn xã Việt Nam tại các tỉnh, thành phố: Đắk Nông, Vĩnh Long và Hà Nội là phù hợp với quy định.

Tuy nhiên, do Thông tấn xã Việt Nam chưa thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg tại 02 tỉnh Đăk Nông và Vĩnh Long; đồng thời, chưa hoàn thành việc sắp xếp nhà, đất tại thành phố Hà Nội nên Bộ Tài chính chưa có cơ sở pháp lý xem xét việc giải ngân số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 8 Lê Văn Miến, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính đề nghị Thông tấn xã Việt Nam khẩn trương thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, Vĩnh Long, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.