Hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024

Trang Phạm

Đến hết tháng 6/2024, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng loạt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024 trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể .

Hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024 - Ảnh 1