Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

PV.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 495/KHTC-QT gửi các đơn vị trong Ngành về việc thực hiện Công văn số 2435/BNN-TCTL ngày 21/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 với mục đích hành động để người dân có đủ và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường...

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 - Ảnh 1