Huy động hơn 5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo VietnamPlus

(Tài chính) Ngày 13/5/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ lần thứ 2 trong tháng 5.

Huy động hơn 5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Từ đầu năm đến nay, KBNN đã huy động thành công 73.274 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu. Nguồn: Internet

Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 7.000 tỷ đồng, trong đó có 2.000 tỷ đồng thời hạn 2 năm, 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm và 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm.

Được biết, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 24 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 8.450 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7-8%/năm. Kết quả, huy động được 2.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,13%/năm.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.350 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,20-8,20%/năm. Kết quả, huy động được 2.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,50%/năm.

Riêng trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.700 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,00-9,00%/năm. Kết quả, huy động được 1.350 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm.

HNX cho biết, từ đầu năm đến nay, Kho Bạc Nhà nước đã huy động thành công 73.274 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu.