Thương hiệu lãnh đạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Thương hiệu lãnh đạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

"Thương hiệu lãnh đạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên số" là chủ đề Hội thảo do Tạp chí Thương Gia, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở Nước ngoài và Câu lạc bộ Thương Gia phối hợp tổ chức ngày 4/8, tại Bắc Ninh.