VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

6 giải pháp nâng cao tính hiệu quả trong sử dụng nguồn lực về bảo vệ môi trường

Ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg, phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã đưa ra 6 giải pháp nâng cao tính hiệu quả trong sử dụng nguồn lực về bảo vệ môi trường.

6 giải pháp nâng cao tính hiệu quả trong sử dụng nguồn lực về bảo vệ môi trường - Ảnh 1

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM