VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographic] Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Thực hiện tốt chính sách chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần bảo đảm quyền được an sinh xã hội của mỗi công dân, vì mục tiêu phát triển bền vững.

Cần chế tài xử phạt mạnh đối với doanh nghiệp nợ và trốn đóng BHXH

Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Đến năm 2021, nâng xếp hạng chỉ số nộp BHXH lên 30 - 40 bậc

Tăng cường thêm nhiều hình thức tham gia BHXH tự nguyện

[Infographic] Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018 - Ảnh 1
[Infographic] Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018 - Ảnh 2
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM