VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát tài chính ngân sách nhà nước 2019

Ngày 5/1/2019, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ban hành Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019. Trong đó có nêu rõ về định hướng mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát về tài chính ngân sách năm 2019

[Infographic] Mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019

[Infographic] Những điểm nhấn trong công tác tài chính ngân sách năm 2018

[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 11 tháng đầu năm 2018

[Infographic] Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát tài chính ngân sách nhà nước 2019 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM