VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographic] Lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu của các nước CPTPP đối với Việt Nam

Tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam nhận được cam kết cắt giảm số dòng thuế từ 10 quốc gia còn lại, mang đến cơ hội xuất khẩu cho nhiều ngành. Đến cuối lộ trình, các nước CPTPP cam kết xóa bỏ từ 97% đến 100% số dòng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, tùy theo cam kết của từng nước.

[Infograph] 5 cơ hội của hàng hoá Việt vào CPTPP

5 cơ hội lớn cho hàng xuất khẩu Việt Nam trong CPTPP

[Infographic] Xuất nhập khẩu của Việt Nam với 10 nước thành viên CPTPP

[Infographic] Lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu của các nước CPTPP đối với Việt Nam - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM