VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Mục tiêu phát triển kinh tế 5 năm và 10 năm

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2021-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 6,5-7%, GDP bình quân đầu người từ 4.700-7.500 USD...

[Infographics] Thông tin cơ bản về GDP và dân số các nước tham gia RCEP

[Infographics] GDP 9 tháng năm 2020 tăng 2,12% so với cùng kỳ năm 2019

[Infographics] OECD dự báo GDP toàn cầu năm 2020 giảm 4,5%

[Infographics] GDP quý 1 của Việt Nam ước tính tăng 3,82%

[Infographic] Mục tiêu phát triển kinh tế 5 năm và 10 năm  - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM