VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020

Giai đoạn 2011-2020, cơ cấu các ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành khai khoáng, tăng nhanh tỷ trọng ngành chế biến, chế tạo. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân khoảng 8%/năm, trong đó ngành công nghiệp chế biến,chế tạo có mức tăng trưởng khoảng 10%/năm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khẳng định kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế

Thúc đẩy thị trường chứng khoán tiếp tục trở thành kênh huy động vốn tích cực cho nền kinh tế (*)

Các kịch bản kinh tế thế giới năm 2021

Phát triển kinh tế sáng tạo: Xu thế toàn cầu và hàm ý cho Việt Nam

[Infographics] 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM