VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] 30 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, gói hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp có tổng kinh phí khoảng 30 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động cũng được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp xuống 0% trong 12 tháng.

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

[Infographics] 5 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất tăng mức hỗ trợ người lao động từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

Bảo đảm nguồn ngân sách thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

[Infographics] 30 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM