VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] 5 quan điểm chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ đề ra 5 quan điểm chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

[Infographics] Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch, từng bước phục hồi, phát triển KT-XH

[Infographics] 76 năm Việt Nam không ngừng đổi mới, phát triển

[Infographics] Quốc khánh 2/9: Dấu mốc đất nước phát triển

[Infographics] BHXH Việt Nam chỉ đạo phát triển BHYT HSSV năm học 2021-2022

[Infographics] 5 quan điểm chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM