VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] 6 định hướng cải cách hành chính lĩnh vực hải quan trong thời gian tới

Trong những năm qua, ngành Hải quan đã được Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là một trong những ngành đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa. Nhờ đó, đã giúp giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, ngành Hải quan sẽ tiếp tục tập trung vào 6 định hướng cải cách hành chính trọng tâm sau.

[Infographics] Ngành Hải quan triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

[Infographic] Ngành Hải quan thu về cho ngân sách 23,581 tỷ đồng từ hoạt động chống buôn lậu

[Infographics] Truy thu, xử phạt hơn 66,9 tỷ đồng từ các vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan

[Infographics] Ngành Hải quan với kết quả công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại

[Infographics] 6 định hướng cải cách hành chính lĩnh vực hải quan trong thời gian tới - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM