VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Chế độ bảo hiểm xã hội với người lao động tại đơn vị sử dụng lao động phá sản?

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động đã đủ các điều kiện bao gồm cả điều kiện về thời gian thực đóng vào Quỹ BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.

Đẩy mạnh thanh toán bảo hiểm xã hội qua ngân hàng

Phát huy tính ưu việt của bảo hiểm xã hội tự nguyện

[Infographics] Chức năng, nhiệm vụ Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

[Infographics] Cả nước có 14.844.857 người tham gia bảo hiểm xã hội

[Infographics] Chế độ bảo hiểm xã hội với người lao động tại đơn vị sử dụng lao động phá sản?  - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM