VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Chi cân đối ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 581.600 tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, chi cân đối ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 581.600 tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 102 nghìn tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt 47,8 nghìn tỷ đồng, bằng 43,4% dự toán; chi thường xuyên đạt 430,8 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán.

[Infographics] Chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt 463,7 nghìn tỷ đồng

[Infographics] Chi ngân sách nhà nước quý I/2021 đạt 341,9 nghìn tỷ đồng

[Infographics] Chi ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2021 đạt trên 207.000 tỷ đồng

[Infographics] Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước năm 2020

[Infographics] Chi cân đối ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 581.600 tỷ đồng - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM