VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Chi tiết các mức hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Có 6 mức hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp dựa trên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Người sử dụng lao động cũng được giảm mức đóng vào Quỹ này xuống 0% trong 12 tháng.

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, từng bước khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội

Ngân hàng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn

Chính phủ đề xuất thêm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh

[Infographics] Chi tiết các mức hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM