VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] FDI toàn cầu có thể giảm 40% trong năm 2020 do COVID-19

Theo UNCTAD, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu trong năm 2020 có thể sẽ thu hẹp từ mức 1.540 tỷ USD năm 2019 xuống dưới 1.000 tỷ USD lần đầu tiên kể năm 2005 tới nay.

[Infographics] 5 tháng đầu năm 2020, thu hút FDI đạt gần 14 tỷ USD

[Infographics] 2 tháng đầu năm 2020, thu hút FDI đạt gần 6,47 tỷ USD

[Infographics] Thu hút FDI đạt 5,33 tỷ USD trong tháng 1

[Infographics] Thu hút FDI năm 2019 đạt 38,02 tỷ USD

[Infographics] FDI toàn cầu có thể giảm 40% trong năm 2020 do COVID-19 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM