VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 2 cho các khách hàng sử dụng điện

Ngày 17/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 180/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho các khách hàng sử dụng điện do ảnh hưởng hưởng của dịch Covid-19.

[Infographics] Chính phủ đề xuất thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

[Infographics] Việt Nam tăng tiếp 2 bậc về Chỉ số Phát triển Chính phủ Điện tử

[Infographic] Giá điện tăng như thế nào 10 năm qua

[Infographic] Cách tính giá điện mới có lợi cho sinh viên và người lao động thuê nhà

[Infographics] Hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 2 cho các khách hàng sử dụng điện - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM