VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020

Nhờ nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2020, ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng trên các mặt công tác. Tạp chí điện tử Tài chính điểm lại một số kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam năm 2020.

[Infographics] Quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế từ năm 2021

[Infographics] 06 khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021

[Infographics] Đẩy mạnh triển khai ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số”

[Infographics] Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ tối đa cho người lao động

[Infographics] Kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM