VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020

Kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 cho thấy, tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 5,9%/năm; quy mô nền kinh tế GDP từ 116 tỷ USD năm 2010 lên 268,6 tỷ USD vào năm 2020...

[Infographics] 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020

[Infographics] TP. Hồ Chí Minh: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

[Infographics] Hà Nội: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021

[Infographics] Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

[Infographics] Kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM