VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Kết quả triển khai tổng hợp và lập Báo cáo Tài chính Nhà nước

2018 là năm đầu tiên hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai tổng hợp và lập Báo cáo Tài chính Nhà nước. Đến tháng 5/2020, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

[Infographics] Năm 2020, tổng thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước đạt 1.507.100 tỷ đồng

[Infographics] Hoạt động của Kho bạc Nhà nước năm 2019

[Infographic] Hoạt động Kho bạc Nhà nước năm 2018

[Infographics] Kết quả triển khai tổng hợp và lập Báo cáo Tài chính Nhà nước  - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM