VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Kim ngạch xuất khẩu đạt 130,94 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2021

Theo Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta ước tính đạt 130,94 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 37,6 tỷ USD, tăng 49,8% so với cùng kỳ năm trước.

[Infographic] Một số hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu

[Infographics] Ngành nông nghiệp phấn đấu xuất khẩu khoảng 50 tỷ USD vào năm 2025

[Infographics] 2 tháng năm 2021: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 6,17 tỷ USD

[Infographics] Xuất khẩu hàng hóa 02 tháng đầu năm 2021 đạt 48,55 tỷ USD

[Infographics] Kim ngạch xuất khẩu đạt 130,94 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM