VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Mục tiêu đến năm 2030: Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Mục tiêu tổng quát của định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp.

[Infographic] 5 nhiệm vụ hiện đại hoá ngành Tài chính trong những tháng cuối năm

[Infographics] Hiện đại hóa lĩnh vực hải quan 6 tháng đầu năm

[Infographics] Hiện đại hóa lĩnh vực thuế 6 tháng đầu năm qua những con số

[Infographic] Kết quả nổi bật về hiện đại hóa trong lĩnh vực hải quan

[Infographics] Mục tiêu đến năm 2030: Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM