VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Nhiều nội dung quan trọng dự kiến được thông qua tại Đại hội đồng AIPA 41

Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 với chủ đề: “Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” bằng hình thức trực tuyến từ ngày 8-10/9/2020 tại Hà Nội. Đây là lần thứ ba Quốc hội Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch AIPA và đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA.

[Infographics] AIPA không ngừng củng cố và phát triển

[Infographics] Việt Nam đóng góp nhiều sáng kiến thực chất cho AIPA

[Infographics] Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTA và EVIPA

[Infographic] AIPA: Hình mẫu tiêu biểu của liên kết nghị viện khu vực ở châu Á

[Infographics] Nhiều nội dung quan trọng dự kiến được thông qua tại Đại hội đồng AIPA 41 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM