VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới và lĩnh vực văn hóa - xã hội giai đoạn 2011-2020

Theo kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 30,5% năm 2010 lên 39,3% năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 14,2% năm 2010 xuống dưới 3% năm 2020 (theo chuẩn đa chiều)...

[Infographics] Chiến lược phát triển tài chính toàn diện của Việt Nam đến năm 2025

Nhiều dư địa phát triển cho thị trường bảo hiểm Việt Nam

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Tạo nền tảng phát triển vững bền

[Infographics] Chiến lược phát triển tài chính toàn diện của Việt Nam

[Infographics] Phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới và lĩnh vực văn hóa - xã hội giai đoạn 2011-2020 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM