VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững

Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 đặt mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững…; sản phẩm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn của thế giới.

[Infographic] Thực trạng bảo hộ và quản lý tài sản trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp

[Infographic] Tiêu chí nào xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao?

[Infographic] Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020

[Infographic] Nông nghiệp, nông thôn chưa thu hút doanh nghiệp đầu tư?

[Infographics] Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM