VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Số liệu tài chính - ngân sách nhà nước nổi bật năm 2020

Trong năm 2020, ngành Tài chính đã triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước với nhiều kết quả tích cực. Nổi bật trong số là kết quả thu ngân sách với tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 1.507.100 tỷ đồng, bằng 98% dự toán.

[Infographics] Số liệu tài chính - ngân sách nhà nước nổi bật năm 2020 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM