VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Sửa lỗi sau giao dịch chứng khoán phái sinh

Điều 8, Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, quy định rõ về việc sửa lỗi sau giao dịch phái sinh.

[Infographics] Doanh nghiệp bảo hiểm được mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán ra sao?

[Infographics] Nhà đầu tư chứng khoán phái sinh thực hiện ký quỹ với thành viên bù trừ ra sao?

[Infographics] Mức phạt đối với công ty chứng khoán, quản lý quỹ khi vi phạm quy định về chống tài trợ khủng bố

[Infographics] Dự báo 2 kịch bản cho thị trường chứng khoán quý III/2021

[Infographics] Sửa lỗi sau giao dịch chứng khoán phái sinh - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM