VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] TP. Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 25-1-2018 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Cụ thể hóa kế hoạch trên, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các DNNN thuộc Thành phố.

Gần 256.700 biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2022

Đề xuất vị trí việc làm chuyên ngành Tài chính và định mức biên chế công chức Bộ Tài chính

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về kinh phí thực hiện tinh giản biên chế

Đề xuất thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến hết năm 2030

[Infographics] TP. Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM