VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Việt Nam đã ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025

Với mong muốn đóng góp nhiều và hiệu quả hơn nữa vào các nỗ lực chung của thế giới nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, Việt Nam đã ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Trong lần ứng cử này, Việt Nam vinh dự được các nước ASEAN đồng thuận đề cử là ứng cử viên của ASEAN.

[Infographics] Chiến lược phát triển tài chính toàn diện của Việt Nam

[Infographics] Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về kinh tế Việt Nam

[Infographics] Vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc

[Infographic] 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc

[Infographics] Việt Nam đã ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM