VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Mức chi trả bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động trên công trường

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 50/2022/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

Mức chi trả bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động trên công trường - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM