VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Mục tiêu, giải pháp Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 của Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển xuất nhập khẩu bền vững với cơ cấu cân đối, hài hoà, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, là động lực của tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Mục tiêu, giải pháp Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM