VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Mục tiêu năng suất vùng nuôi trồng thủy sản tăng 10-15%

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4958/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 về ban hành kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi và thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định.

Tăng cường kiểm soát dịch trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản

Doanh nghiệp thủy sản từng bước phục hồi sản xuất

Quy định mới về mức thu phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản

Giá dầu tăng cao, đánh bắt thủy sản gặp khó khăn

Mức phí cấp giấy phép khai thác thủy sản tàu cá

Mục tiêu năng suất vùng nuôi trồng thủy sản tăng 10-15% - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM