VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Thay đổi tích cực về chất lượng môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Môi trường kinh doanh thuận lợi sẽ giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển, đồng thời thu hút thêm các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường.

Từ năm 2014 tới nay, Chính phủ cũng đã xác định cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là một trong những trọng tâm trong chính sách kinh tế. Điều này thể hiện rõ qua việc Chính phủ đã liên tục ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP (2014-2018) và Nghị quyết số 02/NQ-CP (2019 đến nay) yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các địa phương tiến hành nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong 5 năm trở lại đây, những nỗ lực cải cách của Chính phủ đã đem lại thay đổi tích cực về chất lượng môi trường kinh doanh.

Thay đổi tích cực về chất lượng môi trường kinh doanh tại Việt Nam - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM