VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Ý nghĩa thể hiện triết lý trong Logo của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Lấy cảm hứng từ dòng thời gian phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, trải qua sự hình thành và phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, logo của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là hình ảnh một dải lụa thể hiện sự linh hoạt của tính hợp nhất và thống nhất các sở giao dịch chứng khoán... Thiết kế của logo thể hiện triết lý phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam dựa trên các nhóm yếu tố gồm: 2 bản sắc, 3 phương châm, 4 trụ cột. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM