[Infograph] 9 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam năm 2018

PV.

Nhóm 90 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam chiếm hơn 72% tổng trị giá xuất nhập khẩu trong năm 2018.

[Infograph] 9 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam năm 2018 - Ảnh 1