[Infographic] 28 thành viên Chính phủ sau khi kiện toàn

Theo Hoàng Hà/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn

Chính phủ sau khi kiện toàn gồm 28 thành viên, do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu, với 5 phó thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

[Infographic] 28 thành viên Chính phủ sau khi kiện toàn - Ảnh 1