[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 6 tháng năm nay có 67 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam là 222,5 triệu USD

[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 - Ảnh 1