VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NƯỚC NGOÀI

Quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao

Quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao

Ngày 15/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 113/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài.

11 tháng năm 2021 Việt Nam thu hút hơn 26,46 tỷ USD vốn FDI

11 tháng năm 2021 Việt Nam thu hút hơn 26,46 tỷ USD vốn FDI

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2021 đạt 26,46 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam 11 tháng năm 2021 đạt 646 triệu USD

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam 11 tháng năm 2021 đạt 646 triệu USD

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) trong 11 tháng đầu năm 2021 đạt 677,3 triệu USD, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam 10 tháng năm 2021 đạt 646 triệu USD

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam 10 tháng năm 2021 đạt 646 triệu USD

Theo số liệu báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm 2021 đạt 646 triệu USD, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm năm 2020.

Trách nhiệm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam khi cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài

Trách nhiệm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam khi cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài

Liên quan đến cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài, Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam quy định rõ một số trách nhiệm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Có 157 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025

Có 157 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025

Theo Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025, sẽ có 157 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài.

 Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo từ cuộc gọi lạ đầu số nước ngoài

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo từ cuộc gọi lạ đầu số nước ngoài

Trước hàng loạt những thủ đoạn bị lợi dụng, lừa đảo từ những cuộc gọi đầu số nước ngoài, Bộ Thông tin và truyền thông đã đưa ra cảnh báo.

 Hà Nội nỗ lực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

Hà Nội nỗ lực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

Là địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong trạng thái “bình thường mới”. Đây là thông điệp mạnh mẽ của chính quyền TP. Hà Nội trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đón đầu xu hướng hồi phục kinh tế sau dịch bệnh.

[Infographics] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 9 tháng đầu năm 2021 đạt 572,3 triệu USD

[Infographics] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 9 tháng đầu năm 2021 đạt 572,3 triệu USD

Theo thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng năm 2021 tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 572,3 triệu USD, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước

Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bị ngưng trệ; thu hút đầu tư mới gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh trên địa bàn tỉnh.

[Infographics] 8 tháng đầu năm 2021, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 575 triệu USD

[Infographics] 8 tháng đầu năm 2021, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 575 triệu USD

Theo Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 575 triệu USD, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm trước.

[Infographics] Hơn 19 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm

[Infographics] Hơn 19 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/8/2021, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,12 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

[Infographics] Kế hoạch vay, hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn tới

[Infographics] Kế hoạch vay, hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn tới

Tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, Quốc hội đã đề ra các mục tiêu cụ thể Kế hoạch vay, hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong giai đoạn tới.

[Infographics] 7 tháng, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng 125,4%

[Infographics] 7 tháng, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng 125,4%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 570,1 triệu USD, tăng 125,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách trong tháng 7 đạt 38,3 nghìn tỷ đồng

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách trong tháng 7 đạt 38,3 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước, trong tháng 7/2021 ước tính đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

[Infographics]  Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 547 triệu USD trong 6 tháng đầu năm

[Infographics] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 547 triệu USD trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2021, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 547 triệu USD. Trong đó có 24 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn là 143,8 triệu USD, bằng 77,6% so với cùng kỳ; có 9 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 403,2 triệu USD, tăng 10,8 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Đầu tư phát triển xã hội tăng 7,2%

Đầu tư phát triển xã hội tăng 7,2%

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2021 theo giá hiện hành ước đạt 1.169,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

[Infographics] Tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 15,27 tỷ USD

[Infographics] Tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 15,27 tỷ USD

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ đầu năm đến ngày 20/6/2021, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 15,27 tỷ USD, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm thủ tục nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ thuận lợi hơn

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm thủ tục nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ thuận lợi hơn

Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vàng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ một cửa.

[Infographics] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm đạt 546,7 triệu USD

[Infographics] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm đạt 546,7 triệu USD

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2021, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 546,7 triệu USD. Trong đó có 21 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư đạt 143,5 triệu USD, 9 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 403,2 triệu USD.