Sửa đổi mức tín dụng đầu tư của Nhà nước

Sửa đổi mức tín dụng đầu tư của Nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 7/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Từ năm 2024, áp dụng quy định mới về sử dụng người lao động nước ngoài

Từ năm 2024, áp dụng quy định mới về sử dụng người lao động nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng người lao động nước ngoài.
FDI tăng trở lại, thu hút hơn 16 tỷ USD trong 7 tháng

FDI tăng trở lại, thu hút hơn 16 tỷ USD trong 7 tháng

Theo số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/7/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 16,24 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 8,8 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm nay.
Bổ sung điều kiện doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại ngân hàng liên doanh

Bổ sung điều kiện doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại ngân hàng liên doanh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.
Giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ hậu COVID-19

Giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ hậu COVID-19

Thực tế thời gian qua cho thấy, mặc dù có những tác động bất lợi từ đại dịch COVID-19, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặt niềm tin vào nền kinh tế và môi trường đầu tư của Việt Nam. Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 5 tháng đầu năm 2022, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, có 79 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về kết quả này, bài viết đánh giá thực trạng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam từ năm 2016 đến tháng 5/2022, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm thu hút vốn FDI của Việt Nam trong thời kỳ hậu COVID-19.
Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 338,3 triệu USD

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 338,3 triệu USD

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2022, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 338,3 triệu USD trong đó, có 43 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 293,4 triệu USD, 14 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 44,9 triệu USD.