[Infographic] Đóng góp của kiều bào ta là vô cùng lớn

Theo TTXVN

Trong những năm qua, sự quan tâm và chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước đã phát huy được tối đa tiềm năng, trí tuệ của kiều bào, tạo ra những xung lực mới phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

[Infographic] Đóng góp của kiều bào ta là vô cùng lớn - Ảnh 1