[Infographic] Kim ngạch thương mại Việt Nam Hoa Kỳ giai đoạn 2013-2021

Theo daibieunhandan.vn

Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó một trong những điểm nhấn là kim ngạch thương mại giữa hai nước tiếp tục có sự tăng trưởng vượt bậc.

[Infographic] Kim ngạch thương mại Việt Nam Hoa Kỳ giai đoạn 2013-2021 - Ảnh 1